All concerts

 • Category Filter
 •  
  Sep 4, 2014
   
  Itai Weissman Cafe Alto Quartet

  Itai Weissmann – tenorsax Eran Hareven – guitar Erik Kooger – drums Thomas Winther Andersen – bass

   
  10:00pm –
  Cafe Alto Venue url
 •  
  Aug 26, 2014
   
  Bass 2014 European Biennial Double Bass Congress

  Thomas Winther Andersen – bass Wim Kegel – drums

   
 •  
  Aug 24, 2014
   
  Robert Rook Trio

  Robert Rook – piano Bart van Helsdingen – drums Thomas Winther Andersen – bass

   
 •  
  Aug 16, 2014
   
  Simone Honijk trio

  Simone Honijk – vocal Dirk Balthaus – piano Thomas Winther Andersen – bass

   
  5:00pm –
  Simone Honijk trio
 •  
  Aug 15, 2014
   
  Olaf Zwetsloot quartet

  Olaf Zwetsloot – altosax Warren Byrd – piano Henning Luther – drums Thomas winther Andersen – bass

   
  10:00pm –
  Cafe Alto Venue url