Sandro Fazio

Mar 9, 2019

Sandro Fazio

Mar 9, 2019 - Mar 9, 2019

10:00pm –

Cafe Alto

Sandro Fazio – Guitar
Linus Kleinlosen – sax
Henning Luther – Drums
Thomas Winther Andersen – bass