Jun 1, 2007

Musicboom – CD Hymn For Fall Italian and Dutch

No Comments

Lofzang Op De Herfst
van Cosimo Parisi

De muziek van de Noor Thomas Winter Andersen heeft invloed ondergaan van zijn leermeesters, de pianisten Sal Mosca en Misha Mengelberg; hij beweegt zich in de sfeer van een moderne mainstream, die probeert zich op een originele wijze uit te drukken binnen een geconsolideerde formule, waarin vrije expressie en precieze vormen goed samengaan. Hij heeft al werken getekend samen met landgenoten en met de Amerikaanse tenorsaxofonist Jimmy Halperin (nu met zijn nieuwe productie, nogmaals met zijn eigen label Twa Music); hij treedt op als componist – hij heeft alle tracks van het album geschreven – en tegelijkertijd als contrabassist, samen met twee Nederlandse muzikanten: de pianist en leader Robert Rook en de percussionist Dick Verbeeck.

Het album, dat hij in Amsterdam heeft opgenomen, wordt gekenmerkt door een zeer elegante, nooit gekunstelde sfeer, die geïnspireerd is op een aantal meesters op het gebied van de formule van het trio: Bill Evans, Steve Kuhn (aan wie “Magic Moments” is opgedragen), Herbie Hancock in “Drained Feelings” en “Roving Rook”, een track die is gebaseerd op “Nefertiti” van Wayne Shorter, met een arrangement van de pianist. Het trio speelt op zeer compacte wijze, met een geraffineerd ritmisch gevoel, met melodische vloeiende klanken, een harmonische geluid, rijk aan accenten: alle drie zijn ze uitstekende instrumentalisten die met magistrale coherentie spelen, en een geluidsstroom produceren waarin de lagen van de drie instrumenten perfect samensmelten.

Een van de mooie composities is een bossanova-track, “Insinuation”, een voorbeeld van de wereldse benadering van de groep tot de mainstream; een andere track met hetzelfde thema is “Global Perspective”, een wat abstract nummer met een complexe harmonische progressie, die het album afsluit en een zeer positieve indruk achterlaat van het album als geheel.

Musicboom.it publicatie 01-06-2007

 

Inno all´Autunno
di Cosimo Parisi

La musica del norvegese Thomas Winter Andersen ha subito l’influenza dei suoi insegnanti, i pianisti Sal Mosca e MishaMengelberg e si muove nei territori di un mainstream moderno, checerca l’originalità di espressione all’interno di formule consolidate, in cui libertà di espressione e forme precise vanno d’accordo. Ha già firmato dei lavori insieme a dei connazionali ed al sassofonista tenoreamericano Jimmy Halperin, adesso con la sua nuova produzione, ancora sulla propria label Twa Music, agisce come compositore – firma tutti i brani del disco – e contemporaneamente comecontrabbassista insieme a due musicisti olandesi: il pianista e leader Robert Rook ed il batterista Dick Verbeeck.

L’album, registrato a Amsterdam, è caratterizzato da un’atmosfera moltoelegante, ma mai leziosa, che trae ispirazione da alcuni dei maestridella formula del trio: Bill Evans, Steve Kuhn (cui è dedicato “MagicMoments”, Herbie Hancock, su “Drained Feelings” e “Roving Rook”, brano basato sull’arrangiamento del pianista di “Nefertiti” di WayneShorter). Il trio agisce in modo molto compatto, con raffinato sensoritmico, fluidità melodica, gusto armonico e ricchezza di accenti: sono tutti e tre degli strumentisti notevoli che agiscono con coerenzamagistrale producendo un flusso sonoro in cui gli strati delle tre voci si fondono in un tutto unico.

Fra le belle composizioni c’è anche una bossa, “Insinuation”, a testimoniare dell’approccio globale al mainstream del gruppo, e, per restare in tema, un “Global Perspective”, un brano dalla progressione armonica complessa ed un po’ astratta che chiude l’album lasciando un’impressione molto positiva sull’intero album.

www.Musicboom.it recensione pubblicata il 01-06-2007